بیاب
 • بانک اطلاعات پژوهشی  توضیحات

  بیشتر

 • کمپین شهری که ما
  می‌خواهیم


  توضیحات

  بیشتر

 • انتشارات  توضیحات

  بیشتر

 • رویدادها  توضیحات

  بیشتر

آخرین اخبار و رویدادها
تماس با دبیرخانه

خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، تقاطع آقا بزرگی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

شماره تماس: ۲۲۳۹۲۰۸۳ داخلی ۳۱۵ (خانم افتخاری یزدی)